Odkup vozil je izredna priložnost za lastnike, ki želijo svoje vozilo prodati.

Za lastnike to predvsem pomeni znanega kupca, ki je pripravljen njegovo vozilo kupiti, plačati

dogovorjen znesek, ter urediti vse formalnosti prepisa vozila. Za naš vsakdanjik je značilen

rek : čas je denar.

Mnogim se zdi prodaja vozila enostavna, vendar se kmalu prepričajo, da

temu ni tako. Postopek prodaje vozila je kompleksen, zahteva kar nekaj znanj in spretnosti.

Kot prvo je potrebno, da naša želja postane širši javnosti znana informacija. Med to javnostjo

se namreč nahajaj potencialni kupci, ki se lahko kasneje spremenijo v nove lastnike vozila.

Brez vedenja, da prodajamo vozilo ne bodo mogli postati novi lastniki vozila. Zato

potrebujejo informacijo. Kje in kako sporočimo informacijo je ključnega pomena. Poiskati

morajo pravi medij za objavo tovrstnih informacij. Verjetno ni potrebno razlagati, da so za

prodajo, nakup, odkup ali druge tržne aktivnosti vozil, bolj učinkoviti posebni mediji.

Obstajajo tudi splošni mediji, pri katerih je načeloma manjša možnost. Izogibati pa se

moramo medijem, katerih tematika ni povezana z vozili. Poiskati pravi medij, kjer bo odkup

vozil imel možnost doseči učinek je zgolj prvi korak. Nadalje je potrebno informacijo objaviti

na način, ki bo privlačen za potencialne kupce. To je posebno pomembno v primeru večje

konkurence ali manjšega povpraševanja. Pri večji konkurenci je vozilo zgolj eno izmed

mnogih, zato bo kot tako moralo najprej premagati vse konkurente, da bo postalo zanimivo

za korak bliže nakupu ter nadalje za morebiten nakup. Manjše povpraševanje pomeni, da za

vozilo na trgu ne velja zanimanje, morebitnih kupcev je malo. V obeh primerih je

pomembno, da postane vozilo zanimiv nakup. To je mogoče doseči na več načinov. Najboljši

je ugodna cena, kar pomeni poglavitno prednost. Za vsakega prodajalca ta način seveda ni

sprejemljiv iz njim znanih razlogov. Zavedati pa se morajo, da ceno določa trg, v primeru, da

je zanimanje majhno ali ga praktično ni, cena zagotovo ni primerna. Vsak kupec je spet

zgodba zase. S prodajo se nekaterim mudi, želijo čim prej prodati, njihovo nasprotje so kupci,

ki jim je glede uspešnosti prodaje praktično vseeno. Kdor želi hitreje prodati ima razloge kot

so potreba po denarju, potreba po prostoru ter razni drugi razlogi. Obratno lastniki,

kateremu odkup vozil ni nuja oziroma nimajo izrazite potrebe po denarju, prostoru in vsem

razlogom, ki tiste, ki želijo hitreje prodati bremenijo. Nekateri imajo v tem primeru tudi razne

osebne razloge, ki so lahko potencialnemu kupcu bodisi upravičeni ali neupravičeni.

Upravičeni so takrat, ko ima višja ali manj dostopna cena upravičene razloge. Nanašajo se

predvsem na nekatere izjemne lastnosti, ki niso pogoste pri drugi ponudbi. Neupravičeni

razlogi pa so takrat, ko izjemnih lastnosti v primerjavi z drugo ponudbo praktično ni.

Formalnosti prepisa vozila so danes razmeroma enostavne, posebej če jih primerjamo s

tistimi iz preteklosti. Vozilo lahko danes prepišemo na več mestih, urnik je bistveno bolj

dostopen, na splošno je lažje urediti formalnosti prepisa vozila.

Vsekakor pa je odkup vozil najbolj enostaven način, v tem primeru ima lastnik vozila bistveno

skrajšan in poenostavljen postopek vseh formalnosti, poleg vseh drugih prednosti.