"Ne izgubljaj čas, oddaj oglas pri nas"

Gotovinski odkup vozil

Gotovinski odkup vozil je najboljša izbira za vse, ki cenijo interes kupca.

Interes kupca je izražen z gotovino, ki je najbolj likvidna oblika plačila. Obstajajo seveda tudi

drugi načini plačila, kot je brezgotovinsko pačilo, menjava ter drugi načini. Vendar kljub vsem

drugim načinom ostaja gotovina klasika, ki kot kaže še dolgo vrsto let ne bo izpodrinjena.

Gotovina je v tem primeru del procesa oziroma postopka, ki se začne z na eni strani ponudbo

vozila, na drugi pa povpraševanju po vozilu. Povpraševanje in ponudba imata enak interes v

predmetu nakupa oziroma prodaje ter hkrati nasprotna si interesa v ceni predmeta nakupa

oziroma prodaje. Ponudba ima interes prodati po čim višji ceni, povpraševanje pa po čim

nižji ceni. Izmenjava lastništva se zgodi pri ceni, ki je za tako povpraševanje kot ponudbo

najbolj ustrezna. Na ceno vpliva več dejavnikov, ki dajejo večjo moč in temu primerno ceno

bodisi ponudbi bodisi povpraševanju. Vozila, ki so na trgu iskana imajo načeloma višjo ceno

kot druga vozila, po katerih je manjše povpraševanje. Višjo ceno lahko razumemo kot višji

znesek denarja, ki ga je potrebno odšteti, ali kot večji znesek glede na bodisi primerljiva

vozila ali na ob nakupu dražja vozila. V tem primeru ima večjo moč in temu primerno večje je

možnosti za višjo ceno ponudba. Točno določena oseba oziroma točno določeno

povpraševanje se mora v tem primeru sprijazniti s tem dejstvom, sicer obstaja možnost, da

bo ponudba zanimiva za konkurenčno povpraševanje oziroma konkurenčnega kupca.

Obratno je moč ponudbe nižja, s tem pa tudi cena, ko za vozilo na trgu ne vlada veliko

povpraševanje. V tem primeru je gotovinski odkup vozil za mnoge velikokrat edina možnost

za uspešno prodajo. Ostale opcije, kot je brezgotovinsko plačilo, posebej pa menjava zanje

niso zanimive. Brezgotovinsko največkrat zaradi osebne navezanosti na gotovino, načina

poslovanja, načina urejanja denarnih poslovna in podobnega. Menjava pa zanje ni zanimiva

zaradi manjše ali nobene potrebe po predmetu menjave ali raznih drugih značilnosti kot je

recimo cena. V ponudbah za menjavo imamo nešteto možnosti, praktično pa vse stvari, ki

imajo vrednost. V tem primeru primerljivo vrednost vozila. Vendar sama narava, značilnosti

in druge lastnosti predmeta menjave za prodajalca vozila ni zanimiva. Primernost menjave z

vidika cene je od primera do primera različno ocenjena. Splošno znano je, da pri menjavi

cena ni enaka kot pri gotovinskem ali brezgotovinskem plačilu. V tem primeru pride do izraza

gotovinski odkup vozil. Kar pomeni, da kupec pri prodaji dobi gotovino, pri menjavi pa

predmet menjave. V vsakem primeru, ne glede na predmet menjave je gotovina bolj

likvidna, zato mora predmet menjave v vrednosti slabšo likvidnost nadomestiti. Ker sicer

menjava ni zanimiva oziroma bo vsak raje izbral gotovinsko plačilo. Razlike med ceno v

primeru gotovinskega plačila in ceno v primeru menjave so od primera do primera različne,

večinoma stvar dogovora in tudi od vsakega posameznega posla odvisne. Tudi v tem primeru

gre za pogajalsko moč, ki je na eni ali drugi strani večja, slednja da v končni fazi težo določeni

strani.

Gotovinski odkup vozil ima številne prednosti, ki jih je moč izkoristiti v osebno korist.

sl_SISlovenian
sl_SISlovenian